Skip to main content

Privacy- en cookieverklaring

Shape Studio Lijftime, gevestigd in Oudewater, KvK-nummer 80763650, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vestigingsadres: Populierenweg 17b, 3421 TX te Oudewater
Website: www.lijf-time.nl
E-mailadres: info@lijf-time.nl
Contactpersonen: mevrouw S. Wouters-Groen en I.L.J. Klercq-van Els

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lijftime verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

/ Voor- en achternaam
/ Geslacht
/ Adresgegevens
/ Telefoonnummer
/ E-mailadres
/ Bankrekeningnummer
/ Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter, wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lijf-time.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lijftime verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

/ Het uitvoeren van een afgestemde overeenkomst
/ Het afhandelen van uw betaling
/ Bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
/ Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
/ Afleveren van goederen en diensten

Lijftime verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lijftime neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lijftime) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lijftime bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

/ Uw persoonsgegevens/personalia – termijn > 7 jaar – reden > fiscaal
/ Uw adresgegevens
- termijn > 7 jaar – reden > fiscaal
/ Uw telefoonnummer
- termijn > 7 jaar – reden > fiscaal
/ Uw e-mailadres – termijn > 7 jaar – reden > fiscaal
/ Uw bankrekeningnummer – termijn > 7 jaar – reden > fiscaal

Delen van persoonsgegevens met derden

Lijftime verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lijftime blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  • Noodzakelijke/functionele cookies
    Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door u gevraagde dienst. Met behulp van deze cookies herkennen wij uw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor u de juiste ervaring opleveren.
  • Social media en externe cookies
    Wanneer u bent ingelogd in uw sociale mediawebsites (Facebook, Google, etc.) en op onze site www.lijf-time.nl toestemming heeft gegeven voor deze categorie cookies, kunt u gebruik van maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via Facebook Like, Google+, Twitter, etc. Voor de cookies die de Social Media-partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Lijftime heeft daar geen invloed op.
  • Analytische cookies
    Wij kunnen Google Analytics gebruiken om te analyseren hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s zij bekijken. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. Deze geanonimiseerde informatie gebruiken wij om onze service te verbeteren. De gegevens worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders voor de optimalisatie van advertentiecampagnes. Deze gegevens mogen niet gebruikt worden voor het gebruik in andere Google diensten. Lees hiervoor het privacybeleidvan Google.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wat zijn vergelijkbare technieken?

Tags, beacons en pixels zijn synoniemen. Voor de duidelijkheid: wanneer hierna wordt gesproken over cookies, worden ook de hierboven toegelichte technieken bedoeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lijftime en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lijf-time.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservice-nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lijftime wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lijftime neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Lijftime maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lijf-time.nl

Lijftime heeft het recht om deze verklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring vindt u op deze website. U kunt de verklaring ook downloaden hieronder.